کفش - شفاسنتر

کفش پاشنه بلند و عوارض آن

?عوارض کفشها با پاشنه خیلی بلند

انگشت ماشه ای
?ارتروز مفاصل تحت فشار
?افزایش گودی کمر
?انقباض مداوم عضلات پشت ساق

➿ مطالب کاربردی طبی?
? @tebiranii?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن