موی سینه - شفاسنتر

موی زاید و یکی از دهها روش حذف موی زائد بر مبنای کتاب کشکول سید باقر حکیم در طب سنتی

???????
موی زاید و یکی ازروشهای دفع موزاید فقط برمبنای طب سنتی
#روش اپلاسیون
#روش سوزاندن _ریشه_مو

#روش کند_کردن_رشد_مو

#جلوگیری_از_رویش_مو

تریاک خالص به اندازه دو نخود
سرکه انگور تند کهنه یک نعلبکی
۱⃣ تریاک را در سرکه حل کنید
۲⃣ موهای مورد نظر را حتی الامکان بطور دسته ای بکنید ( تراشیده نشود )
۳⃣ بلافاصله به محل موهای کند?