پاشنه - شفاسنتر

ابرو و ترک پاها و راهکارمقابله با آن بر مبنای طب سنتی

ریزش موضعی ابرو و درمانش با خوردن دمنوش اسطوخدوس و ضماد روغن سیاهدانه
۲- ترک کف پاها با تغییر در روغن مصرفی به زیتون برای بهترشدن خونرسانی و یا مالیدن روغن دنبه به پاشنه پاها
استاد خیراندیشخارپاشنه و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

????
خاصیت پیاده روی سریع برای دفع بادهای ناشناخته و مهاجم و خارپاشنه

اما حرکت درسنگلاخ و پستی و بلندیها و پیاده رو و کوه و حتی فضای حیاط و بالاخص ریگهای دربوستان و راه رفتن روی این ناهمواری ها موثرند
این حرکت دردفع اخلاط کثیف درکف پاها که قبلا به هرعلتی که منجر به خارپاشنه و درد ناشناخته کف پاها شده ،، بی تردید موثراست
شیوه ?


پاشنه پاها و ترک پاها و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

????
شش روش موثر درمان ترک پاشنه پا

مالیدن وازلین
استفاده از لیموترش
استفاده از عسل
استفاده از موم پارافین
مخلوط گلیسیرین و گلاب
روغن های گیاهی مثل دنبه و زیتون و شترمرغ و بادام شیرین و کرچک و بنفشه (باپایه زیتون)
┅❅❈❅┅