بلغم زا - شفاسنتر

فراموشکاری و علل آن بر مبنای طب سنتی

عوامل_فراموشی

✍️زیادخوردن غذاهای سرخ کردنی و مولدخون غلیظ مثل:دل،قلوه،جگرسیاه

✍️خوردن غذاهای بلغم زا«سردوتر»مثل: لبنیات،خیار،هندوانه،ماهی،کاهو،گوجه فرنگی،سیب زمینی و…