سنگ حجرالیهود - شفاسنتر

سنگ کلیه های سخت و دفع تدریجی آن به روش طب سنتی

???????
???????????
دفع سنگ کلیه سخت با داروی سنگ حجرالیهود
حجرالیهود یا سنگ جهودان سنگی است با طبیعت گرم و خشک و برخی از حکما طبع آن را معتدل میدانند

مهمترین خاصیت حجرالیهود دفع سنگ کلیه میباشد و همین خاصیت، این سنگ را به کالایی گران قیمت تبدیل کرده است

در کتاب مخزن الادویه مرحوم عقیلی خراسانی اینگونه ذکر ش?
پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن