سوراخ پوست - شفاسنتر

پوست و بستن منافذ آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
??
برای مقابله با منافد و روزنه های پوستی درصورت ،، شب موقع خواب ژل آلئوورا به صورت بمالد تا ۱۴ روزتکرارشود? استاد خیر اندیشپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن