بارداری بر مبنای طب اسلامی - شفاسنتر

باردار شدن و یا باروری بر مبنای طب اسلامی

? #آداب‌انقعادنطفه۵(جماع/تطهیرقوّه‌مولده)

در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی آید بسیار شرور گردد
?در شب عید اضحی (قربان) جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت آید.
?زیرِ درخت باردار جماع مکن که فرزند جلاد و آدمکش… آید.
?در مقابل آفتاب و نور آن جماع مکن مگر آن که هر دو با روپوش باشند که اگر فرزندی آید دائماً در سختی و فقر