حشره کش - شفاسنتر

حشره کش طبیعی بر مبنای طب سنتی

???? #حشره_کش_طبیعی

?مقدار مساوی شکر و جوش شیرین را ترکیب و در محل عبور آنها بپاشید

سوسکها جذب شکر میشوند و مصرف جوش شیرین باعث فروپاشی سیستم داخلی آنها و مرگشان میشود

? @TebbolAeme ??