شیر با گوشت - شفاسنتر

پختن شیر با گوشت داروی استخوان ساز و تقویت بدن بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???? استفاده از #شیر در فرایند پخت #گوشت

✨ نبینى قومى از عرب و ترک و هند و روم و غیر ایشان از آدمى چون گوشت‏ و شیر خوردن، بعادت کرده باشند و چیزى دگر نشناسند چون گوشت‏ و شیر میل بچیزى دیگر نکنند،

? ترجمه مکارم الاخلاق، ج‏۱، ص: ۱۱۱

✨ امام صادق(ع)فرمود: نان و گوشت‏ و شیر و روغن زیتون و روغن حیوانى