واریس بیضه - شفاسنتر

واریکوسل درمانی بر مبنای طب سنتی

#واریکوسل

واریکوسل را واریس بیضه ها هم می‌نامند.این بیماری امروزه بین مردان بسیار شایع شده و یکی از دلایل عدم باروری مردان می‌باشد.

درطب سنتی علت این بیماری را رسوب سودا در عروق بیضه میدانیم.
پس جهت درمان باید سودا را از این عروق پاکسازی کنیم.همانطور که میدانید برای پاکسازی عضو ابتدا باید کل بدن را سودازدایی کرده (اصلاح مزاج) و س

واریکوسل و یا واریس بیضه ها روش درمانی بر مبنای طب سنتی

??????#واریکوسل

واریکوسل را واریس بیضه ها هم مینامند.این بیماری امروزه بین مردان بسیار شایع شده و یکی از دلایل عدم باروری مردان میباشد.درطب سنتی علت این بیماری را رسوب سودا در عروق بیضه میدانیم.
پس جهت درمان باید سودا را از این عروق پاکسازی کنیم.همانطور که میدانید برای پاکسازی عضو ابتدا باید کل بدن را سودازدایی کرده (اصلا?