اتهاب دهان - شفاسنتر

ورم معده با شیرین بیان بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

?????درمان التهابات گوارشی با شیرین بیان

اگر دچار التهاب دهان، زبان و حلق شده‌اید، جویدن و مکیدن ریشه شسته شده شیرین بیان ضد التهاب بی‌نظیری است.

بهترین زمان مصرف یک ساعت بعد غذا است

? @TebbolAeme ??

اگر فشارخون فعال است اکیدا از خوردن شیربیان پرهیز شود