اشک ریزی چشم - شفاسنتر

چشم و ضعف و اشک ریزی چشم بر مبنای طب سنتی

? در ضعف #بینایی و اشک ریزش

علاج ضعف بینایی، غذای لطیف و تقویت دماغ با عطرهای موافق است.
? و علاج اشکریزش، غذای لطیف و کشیدن سائیدهٔ هلیله کابلی و توتیا در چشم است.

? منبع: قانونچه در طب، ص۱۰۱، تالیف محمودبن محمدبن عمر چغمینی.

? برگرفته از:
? ravazadeh.com

✅ کانال رسمی حکیم دکتر روازاده
? sapp.ir/ravazadeh

➡️ http://t.me/joinchat/AAAAADwUOa6m6F-zvjncnw?