انعقادخون - شفاسنتر

پیاز داراری خاصیت گسترده بر مبنای طب سنتی

#شش_فایده_خوردن_پیاز

پیاز ضدانعقاد خون است
?پیاز ضد سرطان است
? پیاز خون‌ساز است
?پیاز استخوان ساز است
? پیاز ضددرد است
? پیاز ضدفشارخون است

@Tebiranii?


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن