نخود سبز - شفاسنتر

اسپرم و علل یابی ضعف آن بر مبنای طب سنتی

✅درمان #ضعف اسپرم

بعضی کارها سبب می شود تولید اسپرم در بدن کم شود؛ مثل مصرف بعضی غذاها و داروهای شیمیایی. شوینده ها و عطرهای شیمیایی به بدن آسیب می زنند. همه این موارد سبب ضعف تولید اسپرم در بدن می شود.
?مصرف گیاهانی که اصلاح ژنتیکی شده اند باعث ضعف اسپرم می شود. مصرف سویا، روغن سویا، نخود سبز و غذاهای فرنگی سبب ضعف اسپرم می شود.?