عسل با فلفل - شفاسنتر

عسل با فلفل تغذیه بسیار گرم زمستانی و کوهنوردان

? #گرم‌ترین‌ماده‌غذایی?

✨گرم ترین ماده ی غذایی برای سردترین روزهای سال، شیره ی انگور و عسل است.

⬅عسل با فلفل با ترکیب یک به چهار (یک واحد فلفل و ۴واحد عسل) گرم ترین غذا است که حتی توی برف هم می توانید لباستان را در بیاورید. (فلفل سیاه گرم تر است)

?این نسخه برای کوهنوردان در روزهای سرد بسیار مناسب است.
@tebiranii *