رژیم انگور - شفاسنتر

لاغرسازی و بالابردن سیستم ایمنی با رژیم انگور

نحوه رژیم انگور
????
?هفته اول صبحانه فقط انگور.
? هفته دوم صبحانه و ناهار فقط انگور.
?هفته سوم و چهارم صبحانه و ناهار و شام فقط انگور.  از استاد خیراندیش

@tebiranii

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن