سحرخیزی - شفاسنتر

سرطان سینه و تناسب کاهش آن با سحرخیزی

⭕️ تاثیر سحرخیزی بر کاهش ریسک ابتلا به #سرطان سینه در زنان
احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنانی که سحرخیز تر هستند، نسبت که کسانی که تا دیر وقت بیدار می‌مانند، تا ۴۰درصد کمتر است.

?   sapp.ir/ravazadeh