سحرخیزی - شفاسنتر

سرطان سینه و تناسب کاهش آن با سحرخیزی

⭕️ تاثیر سحرخیزی بر کاهش ریسک ابتلا به #سرطان سینه در زنان
احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنانی که سحرخیز تر هستند، نسبت که کسانی که تا دیر وقت بیدار می‌مانند، تا ۴۰درصد کمتر است.

?   sapp.ir/ravazadeh


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن