صورت جوش دار - شفاسنتر

جوش صورت و راهکارهای رفع جای جوش بر مبنای طب سنتی

جای جوش?
درمان
?رقیق کننده های خون مثل، سرکه انگبین، آب زرشک، آلبالو، آب لیمو و… مصرف کنید.
?جای جوشها را با  سرکه بمالید.
? حجامت عام هر ماه یک بار (۳مرتبه)
?ضمنا غذاهایی که سودازا هستند و خون غلیظ تولید می کند را ترک کنید.
? در معرض بوی سرخ کردنی قرار داده نشود و  یک لایه عسل روی  جای جوش گذاشته شود تا جای جوش سیاه نشود.
?