باد گوش - شفاسنتر

بابونه ضد بادگوش و ضد درد کبدو ضد دردهای رحم و ضد سنگ ریزه مثانه و کورتون طبیعی

? خواص بابونه درمنابع طب? 

?خاصیت #تریاقیت دارد ولی ضعیف است.تریاقیت بابونه,مثل سیب,موم یا مقل ازرق نیست.

?بقایای #رمد(درد #چشم),را تحلیل می برد. یعنی موادی که در آنجا جمع شده وعضو را درگیر کرده را تحلیل می برد.

?ریاح #گوش را برطرف می سازد.

?برای درد جگر(#کبد),احشا #شکم ومقعد مفید می باشد.

?برای ناراحتی #رحم و احتباس #حیض (بند آمد

بابونه یا کورتون طبیعی یا داروخانه دوم برای ورم چشم و ضد بادگوش و رفع احتباس حیض

?#بابونه درمنابع طب سنتی?

?خاصیت #تریاقیت دارد ولی ضعیف است. تریاقیت بابونه, مثل سیب, موم یا مقل ازرق نیست.✨

?بقایای رمد(#درد چشم),را تحلیل می برد. یعنی موادی که در آنجا جمع شده و عضو را درگیر کرده را تحلیل می برد.?

?ریاح #گوش را برطرف می سازد.?

?برای درد جگر(#کبد),احشا #شکم و#مقعد مفید می باشد.♻️

?برای ناراحتی #رحم و احتباس #ح

گوش بادگرفته و گیپ شده و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

استادپنج وشش روز پیش باگوش پاکن گوشم تمیز میکردم یهوی گوش کپ کردم یکش ازش نمیشنوم روغن زیتون عسل ریختم بازنشد رفتم دکتر یک قطره بهم داد گفت هر ۶ساعتی یکبار بریز بازمیشه بعدبیا شست وشوبده الان بازنشد شست وشو میگن خوب نیست شما بفرمایید من چکارکنم ممنونم

جواب
کیپ شدن بادگوش یکی از علتهایش به غلبه خلط صفرا یعنی گرمی و خشکی و خش?

گوش درد و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد من چهل ساله و مدت ه روزه گوشهام بادداره ودرد هم میکنه دکتررفتم گفته عفونت داره وچرک خشک کن داده تا۲۰ روز گوش راستم خیلی باد داره وصداهای جریق وویریق میکنه وشبها هم اب از گوشم میاد هیچ جوری هم خوب نمیشه میشه لطفا بهم بگین چه کنم تا صداها وبادگوشم کم بشه ممنونم

با اب پیاز وسرکه سیب وسیر هم یه کارهایی کردم ولی خوب نشده با ?