تخم رازیانه - شفاسنتر

رازیانه داروی گیاهی بسیارتاثیر گذار درزنان و دختران بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?????
رازیانه داروی گیاهی بسیارتاثیر گذار درزنان و دختران
?تقویت حافظه
?درمان کم خونی
?رقیق کننده ی خون
?بهبود عملکرد قلب و ….

#مغز_اعصاب_روان?
?تقویت حافظه و افزایش تمرکز
?بهبود عملکرد مغز و فعالیت عصبی (جویدن تخم رازیانه، یا نوشیدن چای رازیانه به صورت روزانه)

#قلب_عروق?

?درمان ?