مزاج شناسی اشتها - شفاسنتر

مزاج شناسی فعلی بدن و گرمی و یا سردی بدن و تمایل به خوردن و اشتها

?بسم الله الرحمن الرحیم?

? تدریس مزاج شناسی (جلسه چهارم)

?مدرس:استاد خطیری

دوستان امادگی دارین جلسه دوم مزاج شناسی رو شروع کنیم:

⚜مرحله اول حسب رویت ظاهری بود توضیح دادیم :??

?درخصوص هیکل

?حرکات سکنات وفعالیت ها تند و کند وارام

?رنگ پوست

?پوست از لحاظ خشکی و نمناکی
مقدارونوع رویش مو در بدن
این موارد رو درجلسه اول توضی?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن