مزاج شناسی نبض - شفاسنتر

مزاج شناسی بدن پیرامون نیروی جنسی و نبض و عادت و مزه ها و جبلی و سن و فصل ها و عضوها بر مبنای طب اسلامی و سنتی

? بسم الله الرحمن الرحیم?

? تدریس مزاج شناسی (جلسه پنجم)

?مدرس:استاد خطیری

?جلسه دوم درخصوص مرحله
پرسش و پاسخ ،گرمی وسردی بدن،
تعریق بدن، میل خوردن و توان هضم اشتها درمزاج های مختلف صحبت کردیم.

⚜گرایش به شیرینی یاترشی یا . . .

✅ تمایل به شیرینی و شوری نشان مزاج سرد بدن و دستگاه گوارش میباشد.

✅ تمایل به ترشی نشان گرمی مزاج بدن ?گوش و صداهای بلند و اثرات منفی آن بر مبنای طب سنتی

????کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
@Sinohehsamdaliri

?عوارض گوش کردن موسیقی با وولوم بالا :

?کاهش حجم ضربان قلب
?تغییر ریتم تنفس و نبض
? افت مقاومت الکتریکی پوست
?کاهش دمای پوست
?اختلال در حرکت دودی معده
?گشاد شدن مردمک چشم

???کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?یکی از عوارض جانبی استفاده از هندزفری یا هدفون در گوشها خشک ش?