انگوشتر فیروزه - شفاسنتر

فیروزه داروی افسردگی و اعصاب بر مبنای طب سنتی

#خواص_فیروزه

✍فیروزه افسردگی های روحی و روانی و همچنین ناراحتی های عصبی را درمان میکند

✍استفاده از فیروزه به عنوان انگشتر یا گردنبند باعث آرامش و دور کردن انرژی های منفی میشود

☜【طب شیعه】

? @tebshia20?