پولیپ بینی - شفاسنتر

پولیپ بینی و انحراف ناشی از آن و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

????پولیپ بینی و انحراف ناشی از آن:
پولیپ بینی در واقع التهاب شدید مخاط بینی و سینوس‌هاست که در واقع بر اثر تورم شدید به صورت توده و تومور درمی‌آید، اما باید در نظر داشت که تومور نیست. از نظر طب سنتی بیشتر غلبه بلغم موجب بوجود آمدن پولیپ است ، ولی در طب کلاسیک عوامل دیگری را دخیل می دانند.
پولیپ‌های بینی متعدد هستند و منشاء‌

پولیپ بینی و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

?درمان گرفتگی #بینی

?برخی افراد گرفتگی مستمر بینی دارند و برای تنفس دچار مشکل هستند،بیان کردند که ما آب ولرم قرقره می کنیم وشبها در خواب هم ازطریق دهان نفس میکشیم . اینها علل مختلف دارد :
?سینوسهایشان التهابی است یا کیپ بینی ، پلیپ بینی بصورت زائده گوشتی یا استخوانی دارند. یا رفتارشان باخودشان منفی است .بطور مثال اگر هوای گرم ?

گرفتگی بینی و علل و عوامل آن و راهکارها بر مبنای طب سنتی

درمان #گرفتگی‌بینی(نسخه‌دکترخیراندیش)

?✍مالیدن روغن کنجد به بینی
?✍مالیدن روغن سیاهدانه به بینی وبوئیدن اسانس نعناع
?✍مالیدن روغن بادام تلخ وروغن سیاهدانه به بینی روزی ۳بار
?✍انداختن بادکش به دوطرف نخاع،هرطرف ۷لیوان در۱۴مرحله.

?کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄ ═‌•❁?⇣?⇣?❁•═┄
@tebiranii2     .

#گرفتگی‌بینی

?به انسد