چهل گیاه - شفاسنتر

دمنوش و یا عرق چهل گیاه در طب سنتی

? بسم الله الرحمن الرحیم?

?موضوع تدریس:داروهای اصلی و اساسی در طب اسلامی

?مدرس: استاد خطیری

✅ چهل گیاه ذیل اصلی ترین و مهمترین داروهای طب اسلامی را تشکیل میدهد ، فرا گیری و شمولیت کاربرد درمانی این چهل دارو تا حدی جدی است که طبیبان اصیل طب اسلامی معتقدند تمام بیماریهای جسمی ، روانی و روحی را میتوان بواسطه این چهل گیاه (بصورت