بیان نظریّه استاد آیت الله علّامه سید حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماری‌های دهان و دندان:

سفارشات معصومین علیهم السّلام در مورد بهداشت دهان و دندان و لَثّه، حلق و … بیشتر پیرامون بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری‌ها است، گرچه در درمان‌های مختلف نیز فرمایشاتی دارند:

۱ـ