انگشتر نقره - شفاسنتر

نقره و خاصیت آن در دفع میکروب

??از انگشتر و گردنبند نقره استفاده کنید

‌ نقره باعث کشته شدن میکروب ها می شود و یک ضد عفونی کننده قوی است که ۶۵۰ میکروب را از بین می برد و از سلامتی شما مراقبت میکند ?

? @TebbolAeme ?