چای سیب - شفاسنتر

آرامبخش اعصاب با آب سیب بر مبنای طب سنتی

?? چای پوست سیب با عسل

✅ بهترین نوشیدنی آرامبخش برای اعصاب

دم کردن پوست #سیب درختی و نوشیدن آن با #عسل بهترین دارو برای تسکین اعصاب متشنج است و همچنین برای پوست نیز مفید می‌باشد.

@tebiranii2 *