خفقان - شفاسنتر

عفونت گلو و عفونت لثه و درد سینه با انجیر بر مبنای طب سنتی

??????✨﷽✨

✴️ #خواص_انجیر_خشک

?•☜اگر یک مشت انجیر خشک را در یک لیتر آب و یا بهتر است که در یک لیتر شیر محلی بجوشانند داروی موثری به دست می آید که در مورد تحریک گلو و لثه های دندان می توان آن را غرغره و مضمضه کرد و نتایج موثری گرفت.

?•☜انجیر با خرما، کشمش و عناب ترکیب “چهار میوه مخصوص سینه” را می دهد که اگر آن ها را مساوی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن