خون سیاوشان - شفاسنتر

خونریزی پریود وراهکارها بر مبنای طب سنتی

????دارویی اورژانسی برای قطع خونریزی پریود :
?فوفل + تباشیر + خون سیاووشان
?به نسبت مساوی ترکیب و پودرشود ،۱ ق. چایخوری در یک لیوان آب جوش مخلوط و دم کنید.(روزانه یک استکان میل شود).
@sinohehsamdaliri