خونریزی شش - شفاسنتر

انجبار داروی گیاهی ضد اسهال و ضد خونریزی شش ها بر مبنای طب یسنتی

???کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‌#انجبار

?این دارو جهت قطع خونریزی از اعضاء بدن بخصوص افرادیکه از شش آنان خونریزی می شود مفید بوده و قاطع خون می باشد. ضمناً قاطع اسهال های مزمن و صفراوی است.

??  @sinohehsamdaliri


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن