رنگ گوش - شفاسنتر

گوش شناسی بر مبنای رنگ آن

?️
#رنگ_گوش‌ می‌تواند نشان دهنده بسیاری از مشکلات باشد

? گوش‌های قرمز :
نشان دهنده مشکلات کلیوی
? گوش های قرمز تیره :
نشان دهنده از دست دادن حافظه، سردرد یا مشکلات مغزی است

? @TebbolAeme ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن