رنگ گوش - شفاسنتر

گوش شناسی بر مبنای رنگ آن

?️
#رنگ_گوش‌ می‌تواند نشان دهنده بسیاری از مشکلات باشد

? گوش‌های قرمز :
نشان دهنده مشکلات کلیوی
? گوش های قرمز تیره :
نشان دهنده از دست دادن حافظه، سردرد یا مشکلات مغزی است

? @TebbolAeme ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');