روغن جوانه گندم - شفاسنتر

پستان ها را با روغن جوانه گندم بر مبنای طب سنتی

???? برای رشد سینه ها می توانید روغن جوانه گندم را به مدت ۱۰ دقیقه ( در جهت عقربه های ساعت) روی سینه ها ماساژ دهید .

این عمل باعث افزایش جریان خون در سینه ها شده و به اکسیژن رسانی و غذا رسانی بهتر برای سوخت و ساز موضع کمک میکند .

روغن جوانه گندم ، سرشار ازویتامین E است و استفاده از آن ، از افتادگی سینه هاجلوگیری نموده و در دراز مدت