سم - شفاسنتر

مسمومیت غذایی و داروهای ضد سم بر مبنای طب سنتی

✍استاد #خیراندیش
? #اورژانس_های_گوارشی

?اقدامات اولیه

۱⃣در صورت مسمومیت غذایی، ابتدائی ترین راه(کمتر از سه ساعت بعد از خوردن غذای مسموم)، برگرداندن غذا به بیرون است(به صورت استفراغ کردن)
?چیزهایی که قی آور هستند:
?ساده ترین آن؛ ترکیب گلاب با نمک می باشد.
اگر گرم باشد، تاثیرگذاری بیشتری دارد.
?در صورتِ عدم دسترسی به مواد تحر
پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن