ادرار سرخ - شفاسنتر

رنگ ادرار و بیماری های سرد بر مبنای طب سنتی

?کانال رسمی حکیم دکتر روازاده|مرجع طب اسلامی ایرانی?:
? نکته های شنیدنی: رنگ ادرار و بیماری های سرد

? در برخی بیماری های سرد مانند فالج (سستی)، سوالقنیه، #استسقا، رنگ #ادرار سرخ می شود.

دلیل سرخ شدن رنگ ادرار در بیماری #فالج آن است که وقتی قسمت راست بدن مبتلا شده باشد، به سبب برودت و ضعفی که در قوای کبد ایجاد می شود، کبد قادر به ج


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن