اسقیل - شفاسنتر

پیاز عنصل و یا پیاز دشتی و یا پیاز موش و یا اسقیل داروی گیاهی بر مبنای طب سنتی

???⛔⛔⛔
پیازعنصل شناسی برمبنای طب سنتی ::
برای اکثر امراض مغز مانند: مالیخولیا، صرع، سردردهای مزمن، سرگیجه، فلج، لقوه و فراموشی است و سبب تقویت قدرت بینایی شده و تنگی نفس و سرفه های کهنه و آسم را بهبود می بخشد. هضم غذا را آسان و تخلیه معده را سریع و سنگ مثانه را متلاشی و دفع می کند.

⛔چون سبب سقط جنین می گردد، باید زنان باردار از