تریاک - شفاسنتر

مواد مخدر و مشروبات الکلی که بر معضلات باروری اثر منفی گسترده دارد

?نکته های شنیدنی: تأثیر مواد مخدر و مشروبات الکلی بر باروری

? پژوهش ها نشان دهنده آن است که #اعتیاد مادران، باعث افزایش احتمال کاهش رشد داخل رحمی جنین، #زایمان زودرس و شیوع بالاتری از احتمال سقط جنین و مشکلات تنفسی در جنین، فشار خون بالا، پایین بودن وزن نوزاد هنگام تولد، تولد نوزاد مرده، جدا شدن زودرس جفت و سندروم مرگ ناگهانی ن