منگ - شفاسنتر

سبزی شاهی و مضراتش در شب هنگام بر مبنای طب سنتی

??خوردن افراطی #شاهی مخصوصاً پس از غذای سبک یا با شکم نسبتاً خالی یا آخر شب ،ممکن است موجب حالت منگی و کرختی یا #خواب سبک ناآرام شود.

???
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ


پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن