رفلکسولوژی - شفاسنتر

?ماساژ و یا رفلکسولوژی و یا ماساژ پاها بر مبنای طب سنتی

??کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‍ ?ماساژ #رفلکسولوژی_پا

✅نقاط خاصی در پاها ، دست ها و گوش ها وجود دارد که به قسمت های مختلفی از بدن مربوط می شود .

✅هنگامی که اندام های بدن ، قادر به انجام کار خود به درستی نباشند، بیماری در بدن توسعه پیدا می کند.

✅اعمال فشار به مناطق خاص روی پا و دست موجب انتشار انرژی مسدود شده در بدن می شود.

✅ح