رنگ زبان - شفاسنتر

زبان و شناخت بیماری های آن بر مبنای طب سنتی

??تشخیص بیماری هااز روی زبان:

رنگ زبان و تشخیص بیماری یکی از موارد تشخیص در طب سنتی رنگ زبان است .
که در هر یک از طبعها رنگ زبان و مزه دهان متفاوت است .
۱ ـ بلغمی ها : رنگ زبان سفید و بار دار ونمناک و طعم گس با کمی ترشی صبحگاهی
۲ـ سودایی ها : رنگ زبان تیره و طعم شور صبحگاهی
۳ـ دموی ها : رنگ زبان قرمز روشن و طعم دهان شیرین
۴ـ صفرایی ها : ر
پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن