لختگی خون - شفاسنتر

نشستن زیاد و مضراتش بر مبنای طب سنتی

??⛔⛔⛔عوارض نشستن زیاد⁉️

✍گردش خون کمتر
✍لختگی خون در رگ ها
✍پوکی استخوان ها
✍ضعف استخوان ها
✍متورم شدن قسمت های پایینی بدن و پاها

@soroshesalamati

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن