استخوان و تقویت استخوان - شفاسنتر

استخوان سازی و چاق سازی استخوان بر مبنای طب سنتی

?تقویت استخوان و رفع ضعف و لاغری:

? پاچه گوسفند
? حلیم مخلوط با عسل
? شبها پنج عددانجیر
?صبحها پنج عددزیتون
?سوپ گندم دارای روغن زیتون
?بادام روزی هفت تا چهارده عدد

http://sapp.ir/partosabzehastii


استخوان و روشهای تقویت آن بر مبنای طب سنتی

???۵ گیاه تقویت کننده #استخوان

?اسفناج : ضد پوکی
?کنجد : ضد درد و التهاب
?بادام : استحکام استخوان
?کلم بروکلی :تامین کلسیم
?تخم کتان :ضد تحلیل بافت ها

? @TebbolAeme ?
ازنظراینجانب مواردزیر هم افزوده شود?
پودرسنجد
اب انجیر
اب قلم گوسفند و شتر
باقلا
ترک  تغدیه سردیجات
مصرف تغذیه گرم
مالیدن روغن سیاهدانه به موضع
شیر با عسل