باددار تغذیه - شفاسنتر

سردرد و تغذیه های سردرد دار و یا باددار و راهکارهای طب سنتی

????✅ #سردرد
بیماری که سردرد دارد
?گاهی ظهر غذاهای باد دار خورده مثل کشک، آبگوشت، کله پاچه، خورشت قورمه سبزی
یا ظهر خوابیده
?تحرک ندارد و عصرها سردرد دارد

✍دارویی هضم کننده و ضدبادمثل یک قاشق مرباخوری آسیاب شده چهار زیره: زیره، بادیان، انیسون، تخم گشنیز بعد از غذاهای باد دار بخورد
✍یا نصف لیوان عرق نعنا بخورد.
?همراه ا?