بارداری و احکام شیردهی کودک در ماه رمضان - شفاسنتر

روزه داری در ایام بارداری با نگاه به احکام شرعی

روزه گرفتن درایام بارداری و شیردهی واجب است؟

 خانم بارداری که زایمان او نزدیک است یا شیرده‌ای که شیر او کم است، اگر روزه برای خودش یابچه ضرر دارد وظیفه‌اش چیست؟
الف) اگر ضرر به جان بچه داشته باشد؟
ب) اگر ضرر به جان مادر داشته باشد؟

امام خمینی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید و برای هر روز یک مدّ طعام کفاره بدهد
.

ب) ?روزه و روزه داری و روش افطار خوری و یا سحرخوری بر مبنای طب اسلامی و ایرانی

✳✳✳?????????
روزه داری بر مبنای طب اسلامی و ایرانی
وضعیت مهندسی بدن ما :
۱- عروق بدن ما بیش از ۹۷ هزار کیلومتر است .
۲- سلولهای بدن ما میلیاردها میباشد .
۳- براساس حدیث نبوی ص گوارش بدن ما شامل (معده + روده کوچک + روده بزرگ ) مادر همه دردها است و پرهیز کردن درخوردن ، ریشه همه درمان ها ( منبع دانشنامه احادیث پزشکی ص ۲۲۴)
۴- اما?