روغن گلرنگ - شفاسنتر

روغن گلرنگ داروی چربی ضد شکم بر مبنای طب سنتی

#چربی_سوز_قوی
روغنی که مثل کوره چربی می سوزاند!
اگر شما هم مثل بسیاری از افراد از داشتن چربی زائد به ویژه چربی دور شکم رنج می برید، می توانید با استفاده از یک روغن گیاهی موثر از آن رهایی یابید.
به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ روغن گلرنگ از گیاه گلرنگ استخراج می شود که دارای رنگ زرد و نارنجی گاهی مایل به قر?