بارداری و ایجاد زایمان سالم - شفاسنتر

بارداری و رعایت اصول برای تندرستی مادر و جنین با نگاهی به طب سنتی چیست

بهداشت بارداری: نبایدها:

۱٫ پرهیز از یبوست.

۲٫پرهیز از حمام زیاد.

۳٫پرهیز از حرکات و ورزشهای سنگین.

۴٫پرهیز از نزدیکی زیاد خصوصا در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصا در حاملگی اول.

۵٫پرهیز از زمین خوردن و ضربت خوردن.

۶٫پرهیز از پرخوری و کم خوری.

۷٫پرهیز از غم و اندوه خصوصا در زیر یک و نیم ماه و بالای هشت ماه.

۸٫پرهیز از خوشحالی شدید،

بارداری و ناباروری سیر مراحل تکوینی جنین از منظر طب سنتی چیست

استاد علی مهربانی: برگه درمان ناباروری۱

بیان نظریه استاد آیت الله علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان ناباروری اگرچه اکنون ۶۰ مرکز ناباروری در ایران است و ایران قُطبِ نمونه در درمان‌های نوین ناباروری در خاورمیانه می‌باشد امّا در سالهای اخیر میزان ناباروری در ایران زیاد شده و ضریب ناباروری در آقایان بیشتر از زنان شده است.

علل ایجا?

زایمان راحت با نگاهی به طب روایی در اسلام

پاسخ به سوال زایمان راحت با نگاهی به طب روایی در اسلام 

از امیرالمومین (ع) منقول است که اصحاب کهف هشت تن بودند و اسامی آنها تملیخا، مکشلینیا، مشلینیا، مرنوش، برنوش، شادنوش، مرطونس و قطمیر (نام سگ آنها) می باشد، بر رانهای پای خانم باردارنوشته و سپس سوره انشقاق را مدام بخواند .

منبع کتاب بسیار مفید 

ریحانه بهشتی مربوط به انتشارات ب?

زایمان سزارین و طبیعی تفاوتشان با نگاهی به طب سنتی چیست

بحث تفاوت سزارین خوبست یا زایمان طبیعی با نگاهی به طب سنتی

 اکنون به یافته های علمی جدید در مورد تفاوت روش سزارین با زایمان طبیعی توجه کنید:

مقایسه زایمان طبیعی و سزارین طبق تحقیقات انجام شده و مشکلاتی که به دنبال آنها ایجاد میشود:

 زایمان سزارین    –    زایمان طبیعی                           

مرگ و میر مادر: در زایمان سزا?