پاکسازی کلیه - شفاسنتر

کم خونی و راهکارهای درمانی با برگه های زردآلو و قیسی و هلو

??برگه زردآلویاقیسی از کم خونی پیشگیری میکند?

قیسی نسبت به زردآلوی تازه منبع مهمتری از آهن محسوب می‌شود. رژیم متشکل از انواع متنوعی از غذاهای غنی از آهن، به پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن، که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت شایع‌ترین مشکل تغذیه‌ای در جهان است، کمک می‌کند.

ابن سینا خوردن هر روز ۵۰ گرم برگه زردآلو یا قیسی ر