شیر سویا - شفاسنتر

شیر سویا و نظرات طب سنتی

??شیرهایی که از #سویا و مانند آن تولید می‌شوند،جایگزین مناسبی برای #شیر دام نیستند
شیر نه‌تنها به عنوان غذا بلکه به عنوان دارو نیز مصرف می شود

??
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن