شیر سویا - شفاسنتر

شیر سویا و نظرات طب سنتی

??شیرهایی که از #سویا و مانند آن تولید می‌شوند،جایگزین مناسبی برای #شیر دام نیستند
شیر نه‌تنها به عنوان غذا بلکه به عنوان دارو نیز مصرف می شود

??
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ