صبوری - شفاسنتر

گوشت شتر و خواص آن بر مبنای طب سنتی

??✅ خواص گوشت شتر

?تقویت اعصاب
?دفع سردی بدن
?افزایش استقامت
?تقویت قوای جنسی
?افزایش صبوری
?رفع دردهای رماتیسمی

? @Drzohoor_matab
?www.drzohoor.com