قبل از بارداری:

مصرف زیاد این موارد چند ماه قبل از تصمیم گیری جهت بارداری چه برای پدر و چه برای مادر توصیه نمی شود:

گشنیز، کرفس، زرشک، ماست ترش، سرکه، سیب ترش.

خوراکی های مناسب در دوران بارداری:

بهترین میوه هایی که خانم باردار می تواند در این دوران استفاده کند عبارتند از:

مویز، به شیرین?